Özel Sektör için COVİD-19 Rehberi

Covid-19 Salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ticaret ve çalışma hayatının kurallarını değiştiriyor. Birçok mevzuat ve uygulama değişikliğinin yürürlüğe girdiği bu dinamik süreçte, şirketler belki de ilk kez, mücbir sebep, ifa imkansızlığı, uzaktan çalışma, kısa çalışma gibi düzenleme ve uygulamalarla tanışıyor. İş hayatındaki kişi ve şirketlerin bu hızlı gelişen süreçte yürürlüğe giren düzenlemeleri ve kararları ve bu düzenlemeler ve salgın döneminin yarattığı durumların şartların hukuki değerlendirmesini takip edebilmeleri amacı ile hazırladığımız metinler bu bilgilendirme sayfasından paylaşılacaktır.

7244 SAYILI YASA KAPSAMINDA FESİH YASAĞI ve ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI

7244 sayılı Covıd-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlenen fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması.

Devamını Oku

COVİD-19 SALGINI KAPSAMINDA İŞ SÖZLEŞMELERİ ve ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

D.S.Ö. tarafından 12 03 2020‘de pandemi olarak duyurulan ve ülkemizde de etkilerini gösteren Koronavirüs (COVID-19) salgını çalışma hayatında bağzı tedbir ve değişiklikler yapılması gerekliliğine yol açmıştır...

Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMALARI

COVID-19'un yol açtığı zorlayıcı sebep nedeniyle kısa çalışma uygulaması kavramı ve kısa çalışma ödeneğine başvurmak suretiyle iş faaliyetlerinin geçici süreyle kısmen veya tamamen durdurulmasına yönelik genel bilgiler yer almaktadır.

Devamını Oku

COVİD-19 SÜRECİNDE KİRA SÖZLEŞMELERİ

Türk Borçlar Kanunu’nda Kira Sözleşmesi “kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme” olarak tanımlanmıştır.

Devamını Oku

20 SORUDA COVİD-19 SALGININDA İŞ SÖZLEŞMELERİ

Koronavirüs (COVID-19) salgını çalışma hayatında bir takım tedbir ve değişiklikler yapılması gerekliliğine yol açmış olup, bu süreçte Özel Sektör İşveren’leri tarafından en çok merak edilen sorulara ilişkin cevaplarımız sunulmaktadır

Devamını Oku

(65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ’ne İLİŞKİN İŞ HUKUKU UYGULAMALARI

Sokağa çıkma yasağının dayanağı ile bu düzenlemenin işçi ve işveren ilişkilerine olan yansımalarını kapsar nitelikte olup, ileride meydana gelebilecek değişiklikler ayrıca değerlendirilecektir.

Devamını Oku

UZAKTAN ÇALIŞMA UYGULAMALARI

COVID-19 salgını sebebiyle yaygın bir şekilde İşverenler, çalışanlarının uzaktan çalışma sistemine geçmesi konusunda karar alarak bunu uygulamaya başlamıştır...

Devamını Oku

TOPLU ÜCRETLİ İZİN UYGULAMALARI

Nisan Ayı itibariyle uygulanması muhtemel olan “Yıllık ücretli izin yönetmeliğinde” düzenlenen “Toplu Ücretli İzin” kavramına yönelik bilgiler yer almaktadır.

Devamını Oku

PANDEMİ SÜRECİNDE E-TİCARETTE NELER YAŞANIYOR ?

Bu dönemde, zorunlu nedenlerle ihtiyaçların karşılanması için yönelinen sanal alışveriş yani elektronik ticaret sitelerindeki tüketici alımlarında ciddi artışlar yaşanıyor.

Devamını Oku

SOSYAL MEDYA ÇEKİLİŞLERİNE DAİR HUKUKİ İNCELEME

Bu dönemde e-ticaretin artan gelişimi ile bağlantılı olarak sosyal medya üzerinde düzenlenen çekilişlerde de bir artış görülmektedir.

Devamını Oku