Başçavuşoğlu Hukuk Bürosu,

alanında uzman kadrosu ile yerli ve yabancı müvekkillerine,hızla değişen piyasa koşullarından doğan ticari ve idari stratejilerin belirlenmesi amacına yönelik olarak, müvekkillerinin ihtiyaçları doğrultusunda birlikte çözümler yaratan, yenilikçi ve inovatif bir hukuk bürosudur.

 

Hakkımızda

Başçavuşoğlu Hukuk Bürosu; Müvekkillerine ticari ve kurumsal işleyişlerinin her aşamasında destek olarak, sorunlara mümkün olduğunca pratik, pragmatik ve ticari çözümler getirmekte ve butik bir anlayışla hizmet vermektedir.  

Hukuk Büromuz, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşme Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Reklam Hukuku başta olmak üzere geniş bir yelpazeye dayanan deneyimleriyle uzun yıllardır ağırlıklı olarak ulusal ve uluslararası Şirket ve Kuruluşlara hem hukuki danışmanlık hem de uyuşmazlıklarda temsil hizmeti sağlamaktadır. 

ÇALIŞMA ALANLARI

ÇALIŞMAALANLARI

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

İş ve Çalışma Hukuku

Büromuz, yıllardır farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda ulusal ve uluslararası kurumsal müvekkillerine, iş ve çalışma hukukunun her alanında hizmet vermektedir. 

Büromuz, Müvekkillerinin günlük İş Hukuku alanındaki hukuki ihtiyaçlarına, insan kaynakları ve finans departmanları ile sürekli yakın temas ve iş birliği içerisinde; hukuki ve finansal riskleri en aza indirecek stratejiler ve iş hukuku ve insan kaynakları politikaları oluşturulması yönünde destek sağlamaktadır. 

Bu kapsamda Büromuz iş sözleşmelerinin hazırlanması, standart personel belgelerinin, sözleşmelerinin oluşturulması, zaman içerisinde yeni gelişen durumlara ya da mevzuat değişikliklerine uygun olarak gerekli revizyonların yapılması, muhtelif olaylar bazında personellerle ilgili yapılacak işlemleri tüm yönleriyle değerlendirmek suretiyle kararların alınmasında hukuki destek sağlanması ve iş akdi feshi, ikale sözleşmeleri, uyarı, savunma belgelerinin hazırlanması, disiplin süreçleri, fesih ihbarlarının hazırlanması, iş sözleşmelerinin feshi sonucunda oluşan uyuşmazlıklarda, uzlaşma, arabuluculuk ve dava süreçlerinde temsil dâhil her türlü alanda hizmet vermektedir.

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

Uyuşmazlık Çözüm

Büromuz; çok sayıda farklı sektörde faaliyet gösteren Müvekkillerine ticari davalar, iş hukuku uyuşmazlıkları, idari ve vergi davaları kapsamındaki ihtilaflarında arabuluculuk, mahkeme ve icra süreçlerini de içerecek şekilde uyuşmazlık süreçlerinin tüm aşamalarında hizmet vermektedir. 

Büromuz uyuşmazlık çözüm aşamalarının takibini derinlemesine ve titiz araştırma ve incelemelere dayandırmakta, uzun yıllardır kurumsal firma ve kuruluşlarla çalışma deneyim ve bilinci ile Müvekkillerine tam ve süresinde raporlama ve bilgilendirme yapmaktadır. 

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve Teknoloji

Büromuz Müvekkillerinin, fikirlerinin, markalarının, tasarımlarının, ürünlerinin, hizmet ve yatırımlarının korunmasına yönelik hukuki danışmanlık ve ayrıca bilgi güvenliği, teknoloji lisansları ve tedarik stratejileri ile ilgili rehberlik sağlamaktadır. 

Bu kapsamda Büromuz, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin sözleşmeler (lisans ve devir sözleşmeleri), marka tescili, marka hakkından doğan davalar, teknoloji transferi sözleşmeleri, gizlilik ve güvenlik, haksız rekabet, internetle ilişkili fikri ve sınai haklar, proje geliştirme ve lisans alımları, telif hakları, ticari markalar ve teknoloji alanlarında ve bu hususlara ilişkin davaların takibinde müvekkillerine hizmet vermektedir.

 

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

Şirketler Hukuku

Büromuz, Müvekkillerinin her türlü günlük hukuki destek taleplerine deneyimli kadro ve uzmanlık alanlarının da katkısıyla anında cevap verebilmektedir. 

Türkiye’de faaliyet gösteren pek çok farklı sektördeki uluslararası ve yerel şirkete kuruluş aşamasından kimi hallerde tasfiye aşamalarına kadar, genel kurul ve yönetim kurulu toplantı hazırlıkları, sermaye artışı, hisse devri işlemleri gibi kurumsal yönetim süreçlerini de içerecek şekilde yatırım süreçleri, birleşme ve devralmalar dâhil tüm süreçlerde hukuki destek sağlamaktadır.

Ayrıca, Yabancı Firmalara irtibat ofisi kurmak, şube açmak, şirket kurmak gibi yollarla Türkiye’de faaliyet göstermelerine yönelik olarak rehberlik yapmakta ve faaliyete geçiş ve sonrasındaki tüm aşamalarda çok yönlü bir danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Sözleşme Hukuku alanında uzman olan hukuk büromuz, gizlilik anlaşmaları, işbirliği anlaşmaları, ihale sözleşmeleri, alt yüklenicilik sözleşmeleri, hizmet ve mal alım satım sözleşmeleri, fikri hak devirlerine ilişkin sözleşmeler, kira sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, reklam ve medya sözleşmeleri, proje ve ürün geliştirme sözleşmeleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın çok geniş bir yelpazeye dayanan her türlü sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi ve müzakere edilmesi hizmetlerini yerine getirmektedir.

Büromuz özellikle Müvekkillerinin kurum içi yönetim ve hukuk kadrolarıyla uyum içinde çalışabilmesiyle tanınıp, kimi özel durumlarda hukuk desteğini Müvekkillerine yerinden sağlamaya yönelik çalışma modellerini de hayata geçirmektedir.

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

Reklam-Medya ve E-Ticaret Hukuku

Büromuz reklam sektöründe faaliyet gösteren Ajans ve Reklam verenlere gerek sözleşme gerekse içerik danışmanlığı konularında destek sağlamaktadır. 

Televizyon, radyo, basılı yayın ve sosyal medya mecralarında reklam faaliyetlerinde bulunan reklam ajanslarına reklam hukuku, fikri ve sınai haklar ile içerik danışmanlığı konularında hizmet verilmekte olup, reklam veren, ajans, 3. Kişi ve Reklam Kurulu arasındaki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hizmetler de hukuk büromuz tarafından sağlanmaktadır. 

Ayrıca Büromuz e-ticaret alanında oluşan yeni iş modellerine ilişkin olarak; özellikle tüketici hukukunu dikkate alarak gerek sözleşmeler gerekse uyuşmazlıkların çözümü aşamalarında hizmet vermektedir. 

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

Startup ve Yatırım Hukuku

Büromuz, müvekkillerine girişim fikirlerinin oluşturulması ve ifası aşamalarında gerek girişim öncesi hazırlık, çalışma ve geliştirme süreçleri, gerekse oluşturulan girişimin gerekli hukuki korumalarının sağlanması aşamalarında talep edilen hukuki desteği vermektedir. 

Ayrıca bu kapsamda girişimci ve yatırımcı müvekkillerinin bir araya gelmesi, yatırım süreçlerinin ve aşamalarının tamamlanması, ortaklık ve hisse devir modellerinin oluşturulması ve uygulanması aşamalarında hizmet ve danışmanlık vermektedir.

Kadromuz

Kadromuz

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

Orhan Başçavuşoğlu (Ortak)

orhan@bascavusogluhukuk.com

Orhan Başçavuşoğlu, inşaat, teknoloji, yazılım, enerji, reklam, tekstil-moda, savunma sanayii başta olmak üzere birçok sektörde yer alan ulusal ve uluslararası kurumsal firma dernek ve kuruluşlara özellikle ticaret hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, bilişim hukuku, iş hukuku ve sözleşmeler hukuku alanlarında hukuki danışmanlık ve uyuşmazlık çözüm hizmetleri sağlamaktadır.  

Orhan Başçavuşoğlu, Ankara Barosu’nda staj danışmanlığı ve TOBB ETÜ üniversitesinde mentor olarak eğitimler vermekte aynı zamanda Yapay Zekâ; Reklam ve Yatırım Hukuku alanlarında çeşitli panel ve çalıştaylarda konuşmacı ve eğitimci olarak görev almaktadır. 

Orhan Başçavuşoğlu Ankara Barosu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Merkezi Başkanlığı, Uluslararası Avukatlar Birliği bünyesinde Ulusal Komite Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Eğitim:

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2005)
Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi

Üyelikler:

Ankara Barosu
Türk Fransız Ticaret Derneği
Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA)

Yabancı Dil

Fransızca, İngilizce

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

Ebru Başçavuşoğlu (Ortak)

ebru@bascavusogluhukuk.com

Ebru Başçavuşoğlu daha önce Çınar & Çınar Law Office, CDCA Law Office gibi Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarında kıdemli avukat olarak çalışmış, mesleki geçmişi süresince teknoloji, yazılım, enerji, reklam, savunma sanayii sektörlerinde ulusal ve uluslararası şirketlere ve kuruluşlara hukuki danışmanlık hizmet sağlamış, halihazırda Müvekkillerine ağırlıklı olarak iş hukuku, sözleşmeler hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, reklam ve medya hukuku alanlarında hukuki danışmanlık; dava ve uyuşmazlık çözüm alanlarında hukuki hizmet sağlamaktadır. 

Ebru Başçavuşoğlu, Müvekkil Firmalar ve çeşitli kuruluşlara ait organizasyonlar kapsamında İş Hukuku, Fikri Haklar ve Reklam Hukuku alanlarında çeşitli eğitimler vermektedir.

Eğitim:

Ankara Kocatepe Mimar Kemal Lisesi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi(2005)
BBSI, UK Certificate in Legal Studies, European&Commercial Law

Üyelikler:

Ankara Barosu
Peryön Türkiye İnsan Yönetimi Derneği
AIPPI (Uluslararası Fikrî Mülkiyet Hakları Koruma Derneği)

Yabancı Dil

İngilizce

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

Selin Sağmanlıgil (Avukat/Marka Vekili)

selin@bascavusogluhukuk.com

Selin Sağmanlıgil, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yasal stajını Başçavuşoğlu Hukuk Bürosu bünyesinde tamamlamıştır. Halihazırda fikri mülkiyet hukuku, iş hukuku, şirketler hukuku, veri koruma hukuku, reklam hukuku, marka hukuku, bilişim hukuku, ticari sözleşmeler ve uyuşmazlık çözümü alanlarında hukuki danışmanlık ve ayrıca dava süreçlerinin takibine ilişkin büromuzda hukuki hizmet sağlamaktadır. 

Başçavuşoğlu Hukuk Bürosu bünyesinde avukat olarak çalışmasının yanı sıra Türk Patent ve Marka Kurum’u nezdinde marka vekili olarak marka vekil siciline kayıtlıdır. Kişi ve şirketlere fikri mülkiyet hakları, telif hakları, tasarım hakları, marka tescil işlemleri ve marka hakkından doğan uyuşmazlık konularında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

 

Eğitim:

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Koleji
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2018)
Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi (İngilizce) (Halen)

Üyelikler:

Ankara Barosu
Türk Patent ve Marka Kurumu (Marka Vekil Sicil)

Yabancı Dil

İngilizce

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

Derya İlayda Doruk (Avukat)

ilayda@bascavusogluhukuk.com

Derya İlayda Doruk, Başçavuşoğlu Hukuk Bürosu bünyesinde stajyer avukat olarak yasal stajını tamamlamıştır. Öğrencilik yıllarında yaptığı yaz stajlarının yanı sıra Atılım Üniversitesi bünyesinde bulunan Genç Hukukçular Topluluğu’nda yöneticilik görevini yürütmüş; Nesibe Aydın Model Birleşmiş Milletler Konferanslarında Genel Sekreterlik ve Halkla İlişkiler Direktörlüğü, EuroSIMA Model Birleşmiş Milletler Konferanslarında Komite Direktörlüğü, Yeditepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler Konferanslarında Lojistik Direktörlüğü yapmıştır. Ayrıca uluslararası hukuk bünyesinde yer alan tahkim hukuku ve birleşmiş milletler hukuku, spor hukuku ve kadın hakları hukuku alanlarında sertifikalı eğitim programlarına katılmıştır.


Eğitim:

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2020)
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü (Halen)
Nesibe Aydın Özel Okulları

Üyelikler:

Ankara Barosu
Nesibe Aydın Mezunlar Derneği
Genç İSTAC

Yabancı Dil

İngilizce

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

Sıla Kurnaz (Stajyer Avukat)

sila@bascavusogluhukuk.com

Sıla Kurnaz, Başçavuşoğlu Hukuk Bürosu bünyesinde stajyer avukat olarak yasal stajını devam ettirmektedir. Öğrencilik yıllarında yaptığı stajlarının yanı sıra öğrencilik döneminin bir kısmında Selçuk Üniversitesi bünyesinde bulunan Hukuk ve Kariyer Topluluğu’nda yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütmüş; Hukuk eğitiminin geliştirilmesine yönelik düzenlenen “Geleceğe Dönüş Projesi’nde” Moderatörlük yapmıştır. Aynı zamanda Bilişim Hukuku, Spor Hukuku, Enerji Hukuku, Marka Hukuku, Kişisel Veriler Hukuku ve Uluslararası hukuk bünyesinde yer alan tahkim hukuku gibi birçok alanda eğitim programlarının düzenlenmesinde rol almıştır.

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen “Human Rights and Social Gender Equality: Teaching English in Budapest” programında eğitimci olarak görev almıştır.

Eğitim:

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi(2017-Halen)
Ankara Özel Final Lisesi (2013-2017)

Üyelikler:

Ikonıon Hukuk ve Kariyer Derneği
ELSA (European Law Student Association)
Genç ISTAC

Yabancı Dil

İngilizce

Free HTML5 Bootstrap Template by GetTemplates.co

Yiğit Güler (Stajyer Avukat)

yigit@bascavusogluhukuk.com

Yiğit Güler, Başçavuşoğlu Hukuk Bürosu bünyesinde stajyer avukat olarak yasal stajını devam ettirmektedir. Mezuniyet öncesinde Başkent Üniversitesi’nde, Ahbap Başkent ve Radyo Başkent kulüplerinin yönetim kurullarında; okul dışında farklı sektörlerin festival, organizasyon, PR çalışmaları gibi danışmanlık faaliyetlerinde bulunmuştur. Yiğit, eğitimine devam ederken aynı zamanda farklı alanlarda deneyim kazanmak için stajlarını gerçekleştirmiş; Ekin Ön Kuluçka Merkezi’nde hukukçulara yönelik uygulama geliştirilmesinde kurucu ekip arasında yer almıştır. Yiğit, Bilişim Hukuku, Marka Hukuku, Kişisel Veriler Hukuku, Para Hukuku ve farklı alanlarda sertifikalı eğitim programlarına katılmıştır.

Eğitim:

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2021)
Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Halen)
Düzce Arsal Anadolu Lisesi

Üyelikler:

PeachMedia+Events
Genç ISTAC

Yabancı Dil

İngilizce

İletişim